نحوه سنجش و محاسبه راندمان برج خنک کننده را می توان بر اساس پارامترهای دمای خشک و دمای تر محیط و سرعت جریان هوا و همچنین دبی ورودی و خروجی به دست آورد.

همچنین نوع جریان آب یعنی بحث کانتر فلو یا کراس فلو بودن د رمحاسبه راندمان برج خنک کننده موثر است. دمای آب ورودی و خروجی برج خنک کننده از موارد مهم دیگر درمحاسبه راندمان برج خنک کننده است. با استفاده از وسایلی نظیر سنسور دما و اندازه گیری دبی آب به وسیله فلومتر می توان راندمان لحظه ای را محاسبه نمود.
هرچه دمای مطلوب جهت آب خروجی برج خنک کننده فاصله بیشتری با دمای مرطوب هوای محیط داشته باشد،کارکرد برج خنک کننده ساده نر و راندمان آن بیشتر خواهد بود.
هرچه اختلاف دمای آب ورودی و خروجی برج کمتر باشد راندمان کاهش می یابد. یکی از راهکارهای افزایش راندمان برج خنک کننده به حد اقل رساندن میزان سختی و رسوب در آب ورودی به برج می باشد.هرچه رسوب کمتری به وسیله آب ایجاد گردد کارایی دستگاه برج خنک کننده بیشتر شده و نتایج بهینه ای خواهیم داشت.

کاهش پرت آب و استفاده از پکینگ برج خنک کننده متناسب در محاسبه راندمان برج خنک کن تاثیر گذار خواهد بود. استفاده از ادوات مکانیکی در برج خنک کن مستلزم تعمیر و نگهداری به موقع می باشد. چنانچه این ادوات مستهلک شوند راندمان کاهش می یابد. ادواتی نظیر گیربکس یا الکتروموتور از موارد مهم در کارکرد مناسب برج خنک کننده هستند.
هرچه محاسبه ظرفیت مطلوب برج خنک کننده جهت شرایط مورد نظر مشتری،دقیقتر انجام گیرد،راندمان دریافتی از برج خنک کننده،بیشتر خواهد بود.

محاسبه دقیق دمای خشک و تر منطقه مورد استفاده برج به ما در محاسبات کمک شایانی می کند.

تاثیر نوع تولید در محاسبه راندمان برج خنک کننده

روش تولید و ساخت در محاسبه راندمان برج خنک کننده تاثیر مستقیم دارد. هرچه برج خنک کننده به استاندارد ساخت نزدیک باشد پارامتر های محاسباتی به نتیجه مطلوبتری می رسند. در مقایسه با انواع برندهای برج خنک کننده هرچه ساخت آن و مواد به کار گرفته شده مطمئن تر انتخاب گردند در مجموع به افزایش کیفی و راندمان برج خنک کننده می انجامد.منطقه جغرافیایی و آب و هوایی نصب برج خنک کننده، در کارکرد آن موثر است.

یعنی هرچه دمای تر محیط ،کمتر باشد راندمان برج خنک کننده افزایش خواهد یافت . همچنین جریان هوای عبوری در منطقه نصب ، بر کیفیت تبرید آب و راندمان برج می افزاید. در مناطق شرجی که رطوبت هوا زیاد است به علت دمای اشباع بالا راندمان برج کاهش می یابد.

 

سایر لینک های سایت:

تعمیرات هواساز خانگی هواساز خانگی هواساز آپارتمانی برج خنک کننده فایبر گلاس برج خنک کننده چیلر مینی چیلر برج خنک کننده بتنی

دیدگاهتان را بنویسید