کویل سرمایی و گرمایی

 کویل سرمایی و گرمایی FIN PLATE COIL

  •    نوع کویل فین پلیت FIN PLATE
  •     نوع فین آلومینیومی و مسی
  •     تغذیه با آب سرد و گرم ، بخار ، DX
  •     فشردگی فین از 8FIN/INCH  تا 14FIN/INCH
  •     لوله های مسی سایز   “5/8 , ” 3/8
  •     هدر از نوع مسی و یا فولادی

?????????????? ?????????????? ??????????????

 

دیدگاهتان را بنویسید