کندانسور هوایی

 کندانسور هوایی AIR COOLED CONDENSER

  • ظرفیت از 49000Btu/hr   تا 1800000Btu/hr
  • هوادهی از 2800Cfm  تا 139000Cfm
  • کویل از نوع FIN PLATE
  • فین از نوع آلومینیمی یا مسی
  • فن آکسیال ، پره ها از جنس آلومینیم یا ” P.A.G “
  • الکترو موتور دارای کلاس حفاظتی IP55

???????????????????? 32

 

دیدگاهتان را بنویسید