اواپراتور EVAPORATORE

اواپراتور EVAPORATORE

  •     ظرفیت از 8500Btu/hr  تا 192000Btu/hr
  •     هوادهی از  2800cfm  تا  18800cfm
  •     کویل از نوع FIN PLATE  با استفاده از فین های آلومینیومی یا مسی
  •     دارای دیفراست جهت جلوگیری از ایجاد برفک
  •     بدنه آلومینیومی با ضخامت مناسب

eva

دیدگاهتان را بنویسید