اساس کار هواساز منزل بر مبنای هوارسانی با سرعت و دبی استاندارد و تامین دما و رطوبت محیط سطح آسایش می باشد . سیستم های هواساز برای منازل مسکونی معمولا در دو نوع ، جهت تولید هوای سرد و سه نوع ، جهت تولید هوای گرم به کار می روند .
سیستم های تولید هوای سرد در یک هواساز منزل ، عبارتند از سیستم تبخیری و سیستم تراکمی. اساس کار هواساز منزل از نوع سیستم تبخیری ، بر مبنای جذب گرمای محیط توسط آب می باشد . دستگاه زنت یکی از انواع دستگاههای هواساز است که با استفاده از پد سلولزی و پاشش آب بر روی آن ایجاد سرمایش تبخیری می کند . در مورد سیستم تراکمی باید عنوان نمود که کمپرسور از مهمترین تجهیزات در یک سیستم تراکمی است .
اسپلیت دو تکه کانالی مورد استفاده در اماکن مسکونی دارای دو بخش مجزای هواساز و کندانسور می باشد و بخش هواساز که در داخل سقف کاذب نصب می شود دارای کویلهای اواپراتور ، کویل گرمایی و فن می باشد . در کندانسور این سیستم کمپرسور تعبیه شده که وظیفه سرمایش را بر عهده دارد .
اساس کار هواساز منزل از نوع تراکمی و تبریدی ، رطوبت گیری به وسیله گاز مبرد می باشد . مبرد ها خاصیت تبدیل شدن مداوم به گاز یا مایع را دارند . انبساط مایع مبرد به وسیله شیر انبساط صورت می گیرد که سبب جذب حرارت محیط شده و کویل اواپراتور سرد می گردد . جهت گرمایش هواساز ها از سیستم مشعل های گاز سوز یا کوره هوای گرم می توان استفاده کرد که دارای کویل آتش خوار می باشد . در واقع در این سیستم گرمای ایجاد شده از طریق مشعل های گاز سوز به داخل کویل ها مشتعل شده و هوای گرم ایجاد می کند . هیتر برقی نیز می تواند گرمای مطلوبی تولید نماید ، همچنین مرسوم ترین سیستم گرمایش در هواساز های منزل کویل آب گرم است که مبدلی است که آب گرم تولید شده ، از طریق بویلر وارد آن شده و آب گرم با کویل تبادل حرارت می نماید و هوای گرم تولید می کند .
امروزه به دلیل استفاده حد اکثری از فضای اماکن مسکونی ، هواساز ها را در داخل سقف کاذب نصب و راه اندازی می کنند . دسترسی به این نوع هواساز ها از زیر دستگاه می باشد . البته در مورد گرمایش با کوره هوای گرم ، حتما باید فضایی که هواساز نصب می گردد دارای تهویه و هوای تازه باشد تا سوختن گاز باعث آلودگی و از بین رفتن اکسیژن در محیط نگردد . شرکت تهویه سارآفرین تولیدات متنوعی در زمینه هواساز های بهینه جهت واحد های مسکونی ارائه داده است .

دیدگاهتان را بنویسید