در تولید برج خنک کننده پارامترهای بسیاری به کار می رود. در مناطقی که هوا به دلیل میزان آلاینده های موجود از کیفیت بالایی برخوردار نباشد ، می توان به جای استفاده از برج خنک کننده های معمولی که آب مستقیما با هوا مرتبط است ، از نوع دیگر برج خنک کننده استفاده نمود.

مدار جریان برج خنک کننده خشک به این ترتیب است که هوای ورودی به داخل برج خنک کننده از روی لوله هایی که در داخل آن آب جریان دارد، عبور کرده و به طور غیر مستقیم آب را خنک می کند.
بنابراین آب مستقیما با هوا ارتباط نداشته و آلاینده های هوا تاثیر منفی روی آب نمی گذارد. آشنایی با برج خنک کننده خشک می تواند راهکارهای جدیدی در مصرف انرژی به ما بدهد. مخصوصا تلفات آب فرایند ،که دارای اهمیت فراوان می باشد در این نوع از برج های خنک کننده به صفر می رسد. چون تبخیر در این سیستم اتفاق نمی افتد نیاز به آب جبرانی نیز نخواهد بود و در نتیجه حجم آن در طول کارکرد ثابت خواهد ماند.

در شرایطی که با کمبود شدید آب مواجه هستیم، برج خنک کننده خشک و استفاده از آن ضرورت پیدا می کند. با توجه به اینکه در این سیستم آب در برج خنک کننده مدار بسته و داخل تیوب ها گردش می کند، می توان از آب با دمای بالاتر نیز استفاده کرد. جهت خنک شدن بهتر آب داخل تیوب ها با هوای عبوری از برج ، از فین های با تراکم بالا استفاده می گردد تا تبادل حرارت بیشتری صورت پذیرد و در نتیجه آب خنک تر شود. جنس این تیوب ها معمولا از فلز مس و جنس فین ها از جنس آلومینیوم ساخته می شود.
با توجه به اینکه در برخی شرایط خاص ممکن است سایر انواع برج خنک کننده کارایی نداشته باشند، آشنایی با برج خنک کننده خشک یا همان برج مدار بسته دارای اهمیت فراوانی بوده و می تواند راه گشا باشد.
در این سیستم معمولا از فن های آکسیال به تعداد زیاد استفاده می گردد تا با گردش سریع هوا بر روی کویلها، تبادل حرارتی بهتری بین آب گرم داخل لوله ها و هوای عبوری ایجاد شود. حجم آب در گردش نیز بسیار کمتر از سایر انواع برج خنک کننده است اما مصرف برق برج خنک کننده خشک در مقایسه با سایر برج ها بیشتر است.

 

سایر لینک های سایت :

هواساز خانگی و آپارتمانی ، چیلر

دیدگاهتان را بنویسید