محاسبات و قوانین حاکم برهواساز ها و مشخصات فنی آنها :

 الف) ظرفیت هوادهی هواساز (AIR HANDLING UNIT) برحسب فوت مکعب در دقیقه معمولا بین 800cfm تا 50000cfm  می باشد .در صورت نیاز، ظرفیت های دیگر هواسازها به صورت سفارشی ساخته می شوند. در گستره هوادهی فوق، فشار استاتیکی فن دستگاه بین in.w.g1 تا in.w.g  9 خواهد بود .

ب) سرعت هوا در مقطع خروجی  ازهواساز 1400FPM در نظر گرفته می شود .با فرض براین سرعت حداقل مقطع موردنیاز برای هوای خروجی از تقسیم ظرفیت هواساز بر حسب CFM به1400  به دست می آید.

سرعت هوا روی کویل هواساز (AIR HANDLING UNIT) معمولا 550FPMدر نظر گرفته می شود .

ج) در شرایط معمولی دبی آب سرد در تابستان بیشتر از دبی آبگرم در زمستان است و لذا در هوا ساز های یک کویلی ،مبنای محاسبات کویل ( FIN PLATE COIL) و اندازه لوله های رفت و برگشت ، حجم آب سرد تابستانی است .درجه حرارت آب سرد ورودی به کویل هواساز 45 درجه فارنهایت و برای آب خروجی 55 درجه فارنهایت می باشد .همچنین درجه حرارت آب گرم ورودی به کویل هواساز 180-160درجه فارنهایت می باشد .در هر صورت اگر اختلاف درجه حرارت آب ورودی و خروجی کویل هواساز  T2-T1و دبی آب در حال گردش درآن GPM باشد رابطه زیر را خواهیم داشت :
Q=500 GPM (T1-T2

د) در رابطه فوق Q ظرفیت کویل ( FIN PLATE COIL) برحسب BTU/HR می باشد

ذ) معمولا کویل هواساز باظرفیت کم 2 ردیفه و با ظرفیت متوسط 4 ردیفه با ظرفیت زیاد 6 ردیفه و با ظرفیت خیلی زیاد 8 ردیفه است .

ر) قدرت موتور هواساز را مπی توان از رابطه زیر به دست آورد :
cfm*T.S.P *0.0001573 / η
در رابطه فوق H.P قدرت موتور برحسبی اسب بخار ، CFM ظرفیت هوادهی هواساز و T.S.P
نیز افت فشار کل هواساز برحسب اینچ آب می باشد .N نیز راندمان فن هواساز بوده و معولا 60 درصد (N=0.6) در نظر گرفته  می شود .

ظ)به طور متوسط افت فشار طرف آب در داخل کویل هواساز 2.5 فوت آب به ازای هر ردیف کویل می باشد.

کلمات کلیدی :

هواساز

هواساز خانگی

تعمیر برج خنک کننده

اگزاست فن

فن کویل کانالی

ایر واشر خانگی

برج خنک کننده

برج خنک کننده فایبر گلاس

دیدگاهتان را بنویسید