ريشه ايجاد رسوب در يك برج خنك‌كننده، در تبخير آب برج در حال كار است، آب تبخير شده بصورت بخار از سيستم برج خنك‌كننده خارج مي‌شود و در آن حال رسوباتي را بجاي مي‌گذارد. جهت جبران اين كسري آب، از ورود آب جبراني استفاده مي‌شود. آب جبراني به همراه خود ذرات حل نشده‌اي را به همراه مي‌آورند.

مشاهده مي‌شود كه از طرفي بدليل تبخير آب در جريان و از طرف ديگر بدليل ورود ناخالصي‌هاي حل نشده به همراه آب جبراني، غلظت اجرام حل نشده در آب مدار افزايش مي‌يابد. به همين دليل ممكن است در نقاطي از برج خنك‌كننده انبوه رسوبات تشكيل شود.

در ساخت برج خنک کن تجهیزات و لوازم خاصی به کار می رود. کارکرد پایدار و پر بازده برج خنک کن مستلزم آن است که این لوازم و تجهیزات با شرایط کارکرد محیط نصب ، سازگاری کامل داشته باشد . به عنوان مثال در برج خنک کن نوع تر (wet) که آب به صورت مستقیم با هوا در ارتباط است ، اگر آب دارای املاح معدنی یا به عبارتی سختی بالا باشد ، آب ورودی به برج خنک کن به مرور زمان در پکینگ های دستگاه تشکیل رسوب می دهد و با اختلال در امر تبادل حرارت ، باعث کاهش بازدهی برج خنک کن و هدر رفت آب و انرژی می گردد .برای جلوگیری از این موضوع Bleed off در برج خنک کن پیش بینی شده است . Bleed off در برج خنک کن ، تخلیه آب قسمت تحتانی برج و در نتیجه ورود آب تازه و یا آب جبرانی به برج می باشد . در واقع عمل تخلیه آب باقیمانده در برج خنک کن ، با توجه به اینکه املاح معدنی در آن است ، از تشکیل رسوب جلوگیری می کند .

معمولا برای انجام زیر کشی یا  Bleed offدر طرز کار برج خنک کن ، با توجه به سختی آب در منطقه نصب دستگاه در فواصل زمانی مشخص این کار به صورت دستی شیر زیرکش را باز کرده و تخلیه آب صورت می پذیرد . در دستگاه برج خنک کن می توان با کنترل پیوسته آب در جریان ، مواد افزودنی به آب ورودی اضافه نمود و از نوسانات در PH و در حالت نرمال آب جلوگیری کرد . شرکت تهویه سارآفرین با امکان گسترده در تولید و نگهداری انواع برج های خنک کن ، کمک موثری در رشد صنعت تهویه مطبوع و کاهش میزان مصرف انرژی نموده است .

می توان با استفاده از فرمول زیر مقدار Bleed off یا Blow down در برج خنک کن را محاسبه نمود .

 

 

كه در رابطه بالا B ميزان Bleed Off  و E.V ميزان تبخير و C فاكتور تغليظ مي‌باشد كه معمولاً 3 تا 4 منظور مي‌شود.

 

 

با فرمول زیر می توان مقدار C یا فاکتور تغلیظ آب برج خنک کن را بدست آورد :

 

Cl₁ in tower water / Cl₂  in makeup water = C

 

CیاCycle Of Concentration : فاکتور دفعات تغلیظ آب

Cl₁ : کلر موجود در آب برج

Cl₂ : مقدار کلر موجود در آب جبرانی

 

جهت جلوگيري از ايجـاد شرايط حـاد ذكـر شده از تخليه آب يا  Bleed Offاستفاده مي‌شود. منظور از تخليه، تخلية پيوسته يا متناوب درصدي از آب جريان مدار برج خنك‌كننده جهت جلوگيري از افزايش غلظت موادمعدني حل نشده يا ساير ناخالصي‌هاي موجود در آب كندانسور و برج خنك‌كننده مي‌باشد.

ميــزان تــخليه آب  (Bleeding Rate)از بــرج خنك‌كننــده بــراي حـفظ غلظت مـواد حل نشده در محدوده قابل قبول، به ميزان اختلاف دماي آب ورودي و خروجي  (Range)و دبي آب مدار بستگي دارد.

لـولـه تخليه آب بـرج  (Bleed Off)بـايد روي لوله آب گرم برگشتي از كندانسور و در نزديكي بالاي برج خنك‌كننده (محل ورودی)نصب شود و تنها در موقعي كه پمپ در حال كار است تخليه شود.

همچنين مي‌توان جهت بعضي اختلاف دماهاي معين، ميزان تخليه را از جدول زير انتخاب كرد :

Percent

Bleed Off

Cooling Rang
0.153.5
0.224.2
0.335.5
0.548.2
0.7511

دیدگاهتان را بنویسید