عوامل مؤثر در طراحی برج خنک کننده را بطور خلاصه می توان بصورت زیر بیان کرد:
1- میزان افت درجه حرارت (اختلاف دمای ورودی وخروجی برج)

2- اختلاف بین درجه حرارت آب سرد و درجه حرارت مرطوب هوا

3- دمای مرطوب محیط : اصولاً خنک کردن آب زیر این دما غیر ممکن است

4 – شدت جریان آب

5- شدت جریان هوا

6- نوع آکنه های برج

7- روش پخش آب

به تجربه ثابت شده است که برای هر 10 درجه فارنهایت افت دما در برج خنک کننده میزان تبخیر در حدود یک درصد کل آب در حال گردش می باشد .
چون نمک های کلرور حلالیت زیادی دارند غلظت یون کلر در آب ورودی به برج وآب در حال گردش راهنمای بسیار خوبی برای تعیین غلظت بوده و بنابراین همیشه باید آنرا بازدید و بررسی نمود.

افزایش غلظت مواد محلول و مواد معلق در آب در حال گردش در برج خنک کننده ایجاد اشکال می نماید که برای جلوگیری از افزایش غلظت مواد محلول و مواد معلق مقداری از آب در حال گردش را تخلیه می کنند که این آب در صنعت به زیر آب (Blow down) معروف است .
مقدار آب برج همچنین ممکن است تصادفی یا بوسیله باد تقلیل یابد . اصولاً در برجهای خنک کننده مقداری آب بصورت گرد درآمده و توسط باد یا کشش از برج خارج می شود .
مقدار تخلیه لازم در برج برای کنترل مواد محلول و معلق مجاز را می توان از رابطه زیر بدست آورد :

M=(B+W)*C
که در رابطه فوق :

B : مقدار زیر آب بر حسب gal/hr یا m3/hr

E : مقدار آب تبخیر شده بر حسب gal/hr یا m3/hr

C : ضریب غلطت پیشنهاد شده برای برج

W : مقدار آبی که توسط باد خارج می شود بر حسب gal/hr یا m3/hr

مقدار آبی که باد همراه خود از برج خارج می سازد در رابطه بالا منفی است ،زیرا آب مواد محلول و معلق را نیز با خود می برد . بنابراین تاثیر در غلظت و بالا بردن املاح آب ندارد .
مقدار آب لازم جهت آب کسری برج از رابطه زیر بدست آورد :
MAKE UP = E +B + W

انواع سيستمهاي خنك كننده :

الف: سيستم هاي خنك كننده تر: WET COOLING SYSTEM
1- سيستم خنك كنندة باز
2- سيستم خنك كنندة بسته
3- سيستم خنك كننده تركيبي

ب: سيستم هاي خنك كننده خشك : DRY COOLING SYSTEM
1- سيستم خنك كننده خشك مستقيم
2- سيستم خنك كننده خشك غير مستقيم
3- سيستم خنك كننده تركيبي

1- سيستم خنك كنندة باز: ONCE THROUGH SYSTEM
در محيطي كه آب فراوان است محل هاي نزديك دريا يا رودخانه آب را به وسيله پمپ از يك طرف وارد سيستم هاي مبدل حرارتي(HEAT EXHCANGERS)نموده و از طرف ديگر خارج مي گردد. آب درمحل عبور خود با جسم داغ تبادل گرما كرده و دوباره وارد رودخانه يا دريا مي گردد.
بنابراين آب گرفته شده از دريا مجددا به دريا باز مي گردد و عمل تبخير بر روي آن صورت نمي گيرد يعني آب داراي مواد حل شده و معلق ثابتي است لذا ايجاد رسوب بر روي لوله هاي كندانسور نمي نمايد اما به دليل داشتن مواد معلق زياد باعث خوردگي از نوع سائيدگي (ERROSION CORROSION) مي گردد براي جلوگيري از سائيدگي درون لوله بايد در داخل لوله هاي خنك كننده با ايجاد محافظ كه با تزريق سولفات آهن FESO4 محقق مي گردد اقدام نموده و سپس توسط گلوله هاي اسفنجي كه به وسيله پمپ در داخل لوله ها ارسال مي شود قطر مورد دلخواه استاندارد را در آن ايجاد و زيادي آن را كنده و از محيط خارج كرد.
2- در مناطق كم آب ، آبي كه به عنوان واسطه حرارتي در سيستم ها عمل مي كند حرارت را جذب كرده ، دور ريخته نمي شود ، بلكه مجدااز آن استفاده مي نمايند. بنابراين آب را وارد سيستمي به نام برج خنک كننده (COOLING TOWER) كرده و پس از سرد شدن مجدا وارد مبدل هاي حرارتي مي نمايند.
3- سيستم خنك كنندة تركيبي بازو بسته (COMBINTION COOLING SYSTEM)
اين سيستم بيشتر درمحيط هايي كه در فصل تابستان سطح آب رودخانه پايين آمده و برج با كمبود تغذيه مواجه مي شود استفاده مي شود .

 

کلمات کلیدی :

هواساز

هواساز خانگی

تعمیر برج خنک کننده

اگزاست فن

فن کویل کانالی

ایر واشر خانگی

برج خنک کننده

برج خنک کننده فایبر گلاس

ن

دیدگاهتان را بنویسید