در صنایع مختلف ، جهت کنترل دما و رطوبت فضا های مختلف از هواساز استفاده می شود . هواساز ها بر حسب تعداد خروجی هایی که جهت تامین هوا و کنترل فضاهای یک یا چند گانه دارند هواساز یک یا چند منطقه ای(چند زون) نامیده میشوند.
شاید برای شما نیز این سوال بوجود بیاید که هواساز مولتی زون چیست؟
به هواساز چند منطقه ای هواساز چند زون گفته می شود . دلیل آن ، کاربرد هواساز برای کنترل بخش های مختلف و به صورت مجزا جهت تولید سرما ، گرما و رطوبت دلخواه می باشد . به این معنی که هر فضا در دستگاه هواساز مولتی زون می تواند دما و رطوبت جداگانه ای از فضا های دیگر داشته باشد . قابلیت تولید سرما با استفاده از کویل های سرمایی در هر مسیر از کانال های ایجاد شده ، از مزایای هواساز مولتی زون می باشد.

هواساز مولتی زون

کاربرد سیستم هوشمند در هواساز مولتی زون چیست؟

به این دلیل که در هواساز چند زون دما های مختلفی وجود دارد ، دستگاه نیازمند به هوشمند سازی می باشد تا دما و رطوبت و… کلیه فضا ها اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شده و دستگاه بتواند با این اطلاعات دماها و رطوبت را تامین و کنترل نماید.

کاربرد اینورتر در هواساز مولتی زون

سیستم کنترل اینورتر با تغییر فرکانس ، دور موتور الکتریکی را تغییر می دهد ، بدون آنکه روی ولتاژ یا آمپر تاثیری داشته باشد . با استفاده از اینورتر ، هواساز قادر است با تغییر هوادهی روی فضاهای مختلف ، تغییرات دمایی بهتری ایجاد نماید .

همچنین در هواساز های مالتی زون می توان در هر فضا به صورت مجزا فیلتراسیون ایجاد کرد و بر حسب نیاز ، درصد آلودگی های آن فضا ها را متناسب با طراحی انجام گرفته کنترل نمود .
با استفاده از هواساز خانگی های چند زون ، می توان کنترل بهتری روی ذخیره انرژی داشت . در انواع هواساز های یک منطقه ای یا سینگل زون میزان اتلاف انرژی بیشتر است ، زیرا همه فضا ها دارای دما یا رطوبت یکسان هستند . ولی در سیستم مالتی زون هر فضا را می توان با دما یا رطوبت متفاوت کنترل نمود .
ایجاد دما و رطوبت مختلف در هواساز های چند زون توسط ترمینال باکس انجام می گیرد . ترمینال باکس به وسیله دریچه های متغیر که بوسیله ترموستات هر فضا کنترل می گردند ، توزیع جریان هوا را به عهده دارد .

ترمینال باکس در ورودی هر فضا و در مسیر کانال های ارتباطی هواساز مالتی زون قرار می گیرد . هواساز مولتی زون معمولا  از گرمایش بویلر و سرمایش چیلر استفاده می کند تا بتواند تولید سرما و گرما نماید .

دیدگاهتان را بنویسید