برج های خنک کننده چه از نوع فلزی و چه از نوع برج خنک کننده فايبرگلاس به لحاظ شيوه جريان هوای ورودی دارای تقسيم بندی های مختلفی هستند.

در يک برج خنک کننده فلزی ممکن است چند فن در بخش ورودی هوا در پايین برج خنک کننده قرار گرفته باشد که بنام فن سانتريفيوژ مشهور هستند.

شرکت سارآفرين تولید کننده برج های خنک کننده طرح دمشی و مکشی با ساختار فلزی يا فايبرگلاس در طرح های مکعبی و ذوزنقه ای ، انواع هواساز و هواساز خانگی ، انواع چیلر و مینی چیلر.

در ايران معمولا برج خنک کننده فلزی با اين طرح ساخته می شود و برج خنک کننده فايبرگلاس معمولا مکانيزم متفاوتی دارد.اين نوع برج خنک کننده ، دستگاه برج خنک کننده دهشی ناميده می شود و گاهی به برج خنک کننده فلزی سانتريفيوژ نيز خوانده می شود.

فن ها و تاثیر آنها در جريان هوا در دستگاه برج خنک کننده

فن يا فن های موثر در طرز کار برج خنک کننده در بخش ورودی قرار گرفته هوا را از بيرون مکش و به داخل برج خنک کننده فلزی دهش می کند.

در نوع ديگر برج خنک کننده که در هر دو نوع برج خنک کننده فلزی و برج خنک کننده فايبرگلاس توليد آن مرسوم است،جريان هوا توسط يک و يا چند فن آکسيال در بخش فوقانی برج خنک کننده قرار گرفته و هوا از طريق ورودی های برج خنک کننده مکش می شود و پس از ورود به برج خنک کننده ، از روی شبکه های تبادل حرارتی عبور و سپس از مجرای فوقانی خارج می گردد.

اين نوع برج خنک کننده را برج خنک کننده مکشی می نامند.در برج خنک کننده های گالوانيزه اين ورودی در دو و يا يک سطح از برج خنک کننده قرار گرفته و معمولا در باکس های فلزی با پره فلزی و يا آزبست ساخته می شود

.در برج خنک کننده فايبرگلاس ، ورودی هوا معمولا در چهار سطح اطراف برج خنک کننده قرارداشته و در باکس های فايبرگلاس ساخته می شود.در نوع برج خنک کننده فايبرگلاس طرح کراس فلو نظير ، هم ورودی هوا در دو سطح از برج خنک کننده فايبرگلاس قراردارد و در دو سطح ديگر بسته است.

سایر لینک های سایت:

تعمیرات هواساز خانگی هواساز خانگی هواساز آپارتمانی برج خنک کننده فایبر گلاس برج خنک کننده چیلر مینی چیلر برج خنک کننده بتنی

 

دیدگاهتان را بنویسید