در سیستم کارکرد برج های خنک کننده ، آب به عنوان سیال در گردش برج ، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با هوا در تماس است . در حالت غیر مستقیم ، آب در گردش درون لوله های مدار بسته جریان دارد و هوا از روی لوله ها عبور داده می شود و آب درون لوله ها را خنک می کند .

به این سیستم برج خنک کننده مداربسته اطلاق می گردد . ولی بیشتر برج های تولید شده در صنایع مختلف به صورت برج های خنک کننده آبی هستند ، به این معنا که جریان آب و هوا به صورت مستقیم با یکدیگر تماس داشته و تبادل حرارت می کنند . مزیت برج های خنک کننده آبی ، راندمان بالاتر و هزینه ساخت کمتر نسبت به سیستم برج خنک کننده خشک می باشد . وزن برج های خشک به علت استفاده از لوله های مدار بسته بیش از برج های آبی (تر) می باشد .
استفاده از برج های خنک کننده آبی مدار باز در بعضی موارد مضراتی هم به دنبال دارد که یکی از این موارد تغییر کیفیت آب می باشد .

به دلیل تماس مستقیم آب در گردش و جریان هوا ، در محط هایی که دارای هوای آلوده و یا ریزگرد ها و… باشد، طبیعتا مواد شیمیایی به جریان آب نفوذ کرده و سختی آن افزایش می یابد . کاهش کیفیت آب ، موجب ایجاد رسوب و تخریب اجزای برج خنک کننده و موجب اختلال در عملیات تبادل حرارت با هوا گردیده و راندمان برج را کاهش می دهد . همچنین مصرف آب در برج های خنک کننده آبی قابل اغماض نیست و برای جبران کمبود آب نیاز به آب جبرانی خواهیم داشت . ولی در برج های خنک کننده خشک این مشکل وجود ندارد .
در برج های خنک کننده آبی در پریود های زمانی پیوسته عمل Bleed off یا زیرکشی انجام می گیرد تا کیفیت آب بالاتر رفته و از سختی آن کاسته شود .

به این ترتیب که در قسمت تحتانی برج خنک کننده شیر تخلیه تعبیه می شود و با باز نمودن آن ، مقداری از آب ساکن در قسمت زیرین برج تخلیه شده و به جای آن آب تازه ، وارد سیستم می شود که آب جبرانی نام دارد . همچنین آب جبرانی در برج های آبی برای جبران هدر رفت آب از طریق پاشش قطرات به خارج و نیز تبخیر آب در برج به کار می رود .
شرکت تهویه سارآفرین ، تولید کننده انواع برج های خنک کننده و هواساز جهت ارسال به سراسر کشور می باشد . ظرفیت های طراحی شده در برج های خنک کننده سارآفرین ظرفیت های واقعی بوده و معمولا ضریب اطمینانی برابر 10 درصد بیشتر از ظرفیت نامی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید