برای نصب برج خنک کننده باید نکات مهمی را در نظر بگیریم که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.نکات ذکر شده از مهم ترین موارد جهت نصب برج خنک کننده به شمار می آیند.

ورود جریان هوا به داخل برج مهم ترین عامل جهت خنک کردن آب به شمار می رود.در واقع خنک کردن آب داخل برج خنک کننده تنها توسط برخورد آب با جریان هوای تازه صورت می گیرد.وظیفه یک فن در برج خنک کن نیز افزایش تردد جریان هوا به داخل برج می باشد تا با برخورد هوا و آب بتوان آب گرم شده را خنک رد.

این مورد درباره برج هایی که در فضای باز نصب می شوند صدق نمی کند و در خصوص ورود جریان هوا به داخل این برج ها مشکلی وجود نخواهد داشت.اما چنانچه زمانی بخواهیم از چندین برج خنک کن در محلی نزدیک به همدیگر استفاده کنیم می بایست این برج ها دارای فاصله استاندارد از همدگیر باشند و هوای گرم خارج شده از یک برج وارد برج دیگر نشود تا بتوان بستر تردد جریان هوای خنک را به خوبی برای برج فراهم کرد.

نصب برج خنک کننده

نصب برج خنک کننده در فضای بسته

در برخی موارد یک برج خنک کن در محلی محصور مابین دیوار و در داخل ساختمان نصب شود باید موارد زیر به خوبی رعایت شود:

-بدلیل بسته بودن محیط باید کانال تهویه ای برای خروج هوای گرم شده تعبیه گردد و هرگز هوای گرم شده مجدد توسط فن های برج مکش نشود.این گردش مجدد هوا باعث می شود تا آبی که از برج خنک می شود بازهم گرم بماند.دلیل این امر نیز وجود رطوبت بالا در برج است که راندمان خنک کاری آن را به شدت کاهش می دهد.

-اطراف برج باید دارای فضای کافی باشد و جریان هوا به خوبی و به راحتی بتواند وارد برج شود.

نصب برج خنک کننده

برای نصب برج خنک کن باید محل نصب برج دارای استحکام بالایی باشد.هنگام ورود آب به داخل برج وزن آن به شدت افزایش یافته و همین امر باعث میشود تا برج خنک کننده سنگین شود و اگر محیط نصب دارای استحکام بالا نباشد ممکن است خطرات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

در برخی موارد برای افزایش کارایی برج خنک کننده ممکن است تجهیزات اضافی روی آن نصب گردند که در تعیین محل نصب برج باید این مورد نیز درذ نظر گرفته شود.

بدلیل وجود جریان آب در برج خنک کننده پس از مدتی ممکن است قطعات داخلی برج دچار خوردگی و استحلاک شوند که برای این امر نیاز است تا حتما سرویس های دوره ای برج به خوبی صورت گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید