کاربرد دستگاه های برج خنک کننده دامنه وسیعی دارد . برج خنک کننده دستگاهی است که جریان آب گرم ورودی را به آب سرد خروجی تبدیل می کند . میزان کاهش دمای آب در برج خنک کننده بستگی به دمای مرطوب محیط و میزان گذر حجمی آب دارد . در دستگاه های برج خنک کننده معمولا جریان هوای عبوری از داخل برج توسط یک فن ایجاد می گردد ، این جریان هوا با آب داخل برج مبادله حرارت کرده و آب را خنک می کند .

در صنعت ساخت برج خنک کننده ، می توان به برج خنک کننده هلر اشاره نمود . برج خنک کننده هلر بدون استفاده از جریان اجباری فن ، توسط جریان هوای عبوری از برج که به صورت طبیعی صورت می گیرد می تواند بدون صرف انرژی(و در بعضب موارد با صرف انرژی بسیار کم) آب داخل برج را خنک نماید .

در واقع ، جریان طبیعی ایجاد شده در برج خنک کننده هلر به وسیله اختلاف فشار پایین و بالای برج است . شکل برج های هلر هم که به صورت همگرا – واگرا می باشد تاثیر زیادی در سرعت هوای داخل برج دارد . جریان سیال که همان هواست ، با عبور از نازل همگرا-واگرا سرعت می گیرد و آب داخل برج به راحتی خنک می شود . در این نوع برج خنک کننده، آب در داخل لوله های مدار بسته جریان می یابد .

استفاده از برج خنک کننده هلر در نیروگاه ها کاربرد دارد و جهت خنک کردن آب خروجی از بویلر استفاده می گردد . برج خنک کننده هلر از نوع برج های خنک کننده خشک به شمار می رود ، زیرا آب داخل لوله جریان دارد و به این ترتیب چون تبخیری صورت نمی گیرد ، به آب جبرانی نیاز ندارد .

معمولا برج هلر از جنس بتن و با ارتفاع بلند ساخته می شود . علت ساخت برج با ارتفاع بلند ، ایجاد اختلاف فشار در لایه های هوا می باشد تا بتواند جریان هوای بهتری داخل برج ایجاد نماید .

نام هلر برگرفته از نام پروفسور هلر استاد دانشگاه بوداپست می باشد . ایشان برای اولین بار بحث برج خنک کننده خشک را مطرح نمود .

در برج خشک هلر ، آب در داخل مبدل های حرارتی دارای فین جریان می یابد . نحوه قرارگیری مبدل ها در داخل برج هلر ، به صورت قائم است که در محیط داخل برج نصب می گردند .در واقع هوا با عبور از داخل مبدل ها ، با آب داخل آن تبادل حرارت و آن را خنک می کند و آب خنک شده توسط پمپ به توربین بخار باز می گردد . یکی از مزیت های استفاده از این نوع برج خنک کننده ، به دلیل وجود جریان طبیعی هواست که مصرف انرژی را به حداقل می رساند .

دیدگاهتان را بنویسید