دستگاه های برج خنک کن در دو نوع خشک و تر عرضه می گردد . در نوع خشک ، مدار آب داخل برج خنک کن به صورت بسته جریان می یابد و با هوا تماس مسقیم ندارد . در نوع تر ، آب با هوا تماس مستقیم داشته و جریان آب به صورت پاششی در داخل برج خنک کن می باشد .
برج های خنک کن خشک دارای انواع و اقسام خاصی می باشند که برج خنک کن خشک هلر ، از جمله این مدل هاست. در برج خنک کننده خشک هلر ، هوا به صورت طبیعی جریان دارد و جریان اجباری به وسیله فن ایجاد نمی گردد . ابعاد این برج خنک کن بسیار وسیع است ، ارتفاع آن در برخی موارد به 200 متر رسیده و طول ان تا 100 متر ساخته می شود . بدنه این برج معمولا از بتن ساخته شده و شکل هندسی آن به صورت هذلولی می باشد . استفاده از شکل هندسی هذلولی در ساخت برج خنک کن خشک هلر به این دلیل است که باعث ایجاد جریان طبیعی هوا در داخل آن گردد . اختلاف فشار در سطح بالا و پایین برج که به صورت همگرا – واگرا می باشد ، یک جریان هوا به سمت بالا ایجاد می کند که با مدار آب داخل برج تبادل حرارت نموده و به این ترتیب آب خنک می شود .

نحوه عملکرد برج خنک کن خشک هلر

در این نوع برج خنک کن ، آب یا سیال گرم ، داخل مبدل های حرارتی فین دار گردش می کند که به صورت عمود بر جریان هوا، روی هم قرار گرفته اند . فین ها کار تبادل حرارت بین هوا و آب را سرعت بخشیده و به این ترتیب از حد اکثر سطح تماس با هوا استفاده می گردد . تعداد مبدل ها بستگی به سطح مقطع برج دارد که با توجه به ابعاد وسیع برج ، حجم زیادی از آب گرم توسط این نوع برج خنک کن خنک می شود . دبی آب در اینگونه برج ها بسیار بالاست و با انواع دیگر برج خنک کننده قابل مقایسه نیست .
کاربرد برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه ها ی برق آبی می باشد . بخار داغ تولیدی توربین ها ، در مبدل حرارتی با آب تبادل حرارت نموده سپس آب گرم شده به سمت برج خنک کننده هدایت شده و خنک می شود و مجدد به سیکل توربین باز می گردد . استفاده از برج خنک کننده خشک هلر ، می تواند در کاهش مصرف انرژی تاثیر بسزایی داشته باشد .

دیدگاهتان را بنویسید