نگهداری از برج خنک کننده در زمستان ، شرایط مشکل تری نسبت به فصول دیگر دارد . مشکلات انجماد از جمله دلایل آن است . بدیهی است در مواردی که برج خنک کن در زمستان در حال کار است ، نیاز به نگهداری دارد اما در مواردی هم که برج خنک کن در زمستان خاموش است نیز باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد ، زیرا با شروع فصل گرما باید برج خنک کننده آماده بهره برداری باشد . در این راستا لازم است به موارد زیر توجه شود :
قبل از شروع فصل زمستان از یخ زدن و آسیبهای ناشی از آن جلوگیری شود . این کار از طریق زیر امکان پذیر است :
– بخشهای تخلیه و فلوترها و خطوط گردش آب از بابت صحت عایق بودن کنترل شوند .
– کنترل ها و هیترهای تشتک بازرسی شوند .
– کویلها را تخلیه و یا اینکه آنها را از محلولهای ضد یخ پر کنید .
همچنین در مورد نگهداری از برج خنک کننده در زمستان ، باید صحت عملکرد دمپرها را آزمایش نمود . باید با روشن شدن فن ، دمپرها باز شده و با خاموش شدن فن ، بسته شوند . هنگامی که پمپ خاموش است نباید فن را روشن کرد ، مگر اینکه تشتک از آب خالی باشد و همواره مقداری حرارت به تشتک آب سرد برج ، داده شود تا هیچگاه دمای آب تشتکها از 5/4 درجه سانتیگراد پایین تر نیاید . جهت این کار می توان از هیترهای الکتریکی مخصوص استفاده نمود .
در مبحث نگهداری از برج خنک کننده در زمستان ، عامل مهمی مانند انجماد می تواند باعث ترکیدگی در قطعات برج خنک کننده شده و به استراکچر آن آسیب برساند . در این صورت لازم است جدول زمان بندی جهت بازدید و زدودن یخ ناشی از انجماد های احتمالی تنظیم شود تا از آسیب ها جلوگیری به عمل آید .
همچنین با ایجاد یک جریان آب ( در حد لزوم ) از طریق نازل ها ، می تو.ان از انجماد جلوگیری کرد . نباید این نکته را فراموش کرد که با وجود تخلیه برج خنک کننده از آب مدار ، ورود آب ناشی از نزولات آسمانی خطر انجماد در زمستان را همچنان پا بر جا نگه خواهد داشت . صدمات و آسیب های مرتبط با ایجاد رسوب و خوردگی ها ما را ملزم خواهد کرد تا تعمیر و نگهداری برج های خنک کننده را مهم بدانیم .
برج خنک کننده هایی که دارای برنامه ریزی مناسب و منظم جهت بازیافت و سالم سازی آب در گردش را نداشته باشند ، معمولا زیر ظرفیت طراحی کار خواهند کرد و راندمان پایین خواهند داشت . شرکت تهویه سارآفرین دارای تیم های مجرب جهت تعمیرات و نگهداری از سیستم های تهویه مطبوع و به خصوص دستگاه های برج خنک کننده می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید