آشنایی با برج خنک کننده چیلر

برج خنک کننده چیلر به دستگاهی گفته می شود که وظیفه ی خنک کردن آب دستگاه های چیلر را بر عهده دارد. چیلرها که در