دستگاه برج خنک کننده قادر است دمای آب گرم ورودی را تا نزدیک دمای مرطوب هوا (Wet Bulb) برساند . در مناطق مرطوب و شرجی استفاده از برج خنک کننده نوع (تر یا WET ) ، مقرون به صرفه نبوده و کارایی ندارد . پارامترهای مهم در محاسبه و طراحی برج خنک کننده تر عبارتند از : دمای آب گرم ورودی ، دمای آب سرد خروجی ، رطوبت نسبی محیط ، دبی آب ورودی ، دمای خشک محیط.

کیفیت آب برج خنک کننده و همچنین میزان آلودگی هوای محیط ، عامل موثری در بازدهی دستگاه برج خنک کننده است . جهت بهبود کیفیت آب برج خنک کننده در مناطقی که آب دارای املاح باشد ، در مسیر گردش خود در داخل برج خنک کننده ، بدلیل تبخیر بخشی از آب در گردش ، این املاح به مرور زمان بیشتر شده و در اصطلاح میزان سختی آب افزایش می یابد .

املاح بتدریج بر روی قطعات برج خنک کننده رسوب کرده و موجب فرسودگی آن می شود.برای جلوگیری از تشکیل رسوب ، می توان از دستگاه سختی گیر استفاده نمود . در قسمت تحتانی دستگاه برج خنک کننده بخشی تعبیه شده که Bleed Off یا زیر کشی نامیده می شود . عمل زیر کشی در واقع تخلیه آب جمع شده در قسمت تحتانی برج خنک کننده است . مزیت تعبیه این بخش به این دلیل است که در مدت زمان مشخص می توان آب رسوب گرفته در قسمت تحتانی برج را تخلیه نمود تا کیفیت آب برج خنک کننده بهبود یابد .

یعنی آب جبرانی با تخلیه به وسیله زیرکش برج ، وارد مدار شده و کیفیت آب برج خنک کننده افزایش می یابد . تشکیل رسوب در سطوح تبادل حرارت و یا پکینگ ها ، عامل مهمی در کاهش کیفیت عملکرد دستگاه می باشد . هرچه میزان سختی و املاح آب ورودی به برج خنک کننده کمتر باشد ، راندمان تجهیزات دستگاه بالاتر خواهد رفت و از تشکیل رسوب در بدنه و پکینگ ها جلوگیری خواهد شد . می توان با کنترل مداوم آب در گردش برج خنک کننده، افزودنی هایی به آب در گردش وارد کرد ،  تا از نوسان PH و خارج شدن از حد نرمال جلوگیری شود.

همچنین هوای آلوده و همراه با گرد و غبار ،  روی کیفیت آب برج خنک کننده تاثیر منفی داشته و کارایی سیستم برج را مختل خواهد کرد . در صورت وجود این شرایط ، معمولا از دستگاه های برج خنک کننده مدار بسته و یا خشک استفاده می شود . در برج خنک کننده مدار بسته ، آب گرم ورودی به برج داخل مدار لوله ای به صورت بسته گردش کرده و به وسیله پاشش آب و جریان هوا خنک می شود .

در این صورت چون آب مستقیما با هوا در تماس نیست ، تغییر منفی در کیفیت آب و کارکرد برج خنک کننده ایجاد نمی شود . همچنین در برج خنک کننده خشک ، آب ورودی داخل لوله های مدار بسته گردش کرده و با استفاده از فن و یا جریان هوا تبادل حرارت به صورت غیر مستقیم انجام می شود. تفاوت برج خنک کننده مدار بسته و خشک در مکانیزم سرمایش و تبادل حرارت بین آب و هوا می باشد. در برج خنک کننده مدار بسته جهت سرمایش  از پاشش آب و جریان هوا استفاده می شود ، ولی در برج خشک فقط از جریان هوا سرمایش آب استفاده می گردد . شرکت تهویه سارآفرین با استفاده از نرم افزارهای به روز ، به محاسبه و تولید محصولات صنعت تهویه مطبوع از جمله برج خنک کننده در انواع گوناگون آن مبادرت ورزیده است

دیدگاهتان را بنویسید