برای به کارگیری از دستگاه هواساز در آغاز می بایست مدل سیستم هوادهی برای ایجاد گرما و سوز‌و‌سرما را انتخاب کنیم . دستگاه های قیمت هواساز کاربرد های صنعتی ، تجاری و مسکونی دارا‌هستند . دستگاه های هواساز صنعتی دارنده قطعات و امکانات پیچیده ای می باشند . گنجایش این دستگاه ها و بعدها آنان نسبت به بقیه هواساز ها پهناور خیس میباشد . سیستم های سرمایش و گرمایش در هواساز ها برای کاربری سهل یک هواساز مهم میباشد .
دستگاه های ایرواشر و یا این که دستگاه پکیج تبخیری زنت از این جور سیستم ها میباشند . در دستگاه ایرواشر آب از روش تعداد متعددی نازل، و به امداد پمپ پودر میگردد و هوایی که از روی این آب پودر گردیده عبور میکند ، خنک می‌شود . در دستگاه زنت نیز آب توسط پمپ روی پد های سلولزی ریخته گردیده و پد ها را تر کرده و هوای عبوری از روی پد ها از روش تماس با آب خنک می‌شود ، البته در سیستم تراکمی به این شکل وجود ندارد .
امکانات به فعالیت رفته مانند قطعات در دست گرفتن ، بدنه و استراکچر آن‌ها سنگین بوده و دارنده دوام بالایی میباشد . هواساز نوع خانگی در مقایسه با هواساز صنعتی دارنده گنجایش ذیل خیس و بعدها کوچکتری میباشد . هواساز جور خانگی ، معمولا در سقف کاذب سوئیت ها و یا این که بالکن ها نصب میگردد .
امروزه به جهت استعمال حد بخش اعظمی از فضای اماکن مسکونی ، هواساز ها را در درون سقف کاذب نصب و فعال سازی می‌کنند . دسترسی بدین مدل هواساز ها از پایین دستگاه است . اما درباره ی گرمایش با کوره هوای گرم ، بی تردید می بایست فضایی که هواساز نصب میگردد دارنده تهویه و هوای جدید باشد تا سوختن گاز منجر آلودگی و از میان رفتن اکسیژن در اطراف نگردد . کمپانی تهویه سارآفرین تولید ها متنوعی در موضوع هواساز های با صرفه جهت واحد های مسکونی ارائه داده میباشد .
گاز مبرد در‌این سیستم با منبسط شدن خویش در سیکل تبرید ، حرارت دور و اطراف را گرفته و ایجاد سرمایش مینماید . کامل کننده هواساز تراکمی در‌این سیستم کندانسور است . کندانسورها در سیستم اسپلیت از هواساز منقطع بوده و توسط لوله با هواساز دارای ارتباط می باشند . کندانسور تحت عنوان کامل کننده هواساز تراکمی ، در واقع از کمپرسور و کویل کندانسور و حرفه تشکیل‌شده میباشد . وظیفه کمپرسور ، منقبض کردن گاز مبرد می‌باشد . این گاز منقبض گردیده در محل شیر انبساط ، مجدد منبسط گردیده و این انبساط ، سبب جذب رطوبت و حرارت دور و بر گردیده و در سود سرمایش ساخت می‌گردد .
جذب رطوبت دور و بر ، یک کدام از مزایای سیستم سرمایش کمپرسوری با کویل DX است . هزینه نخستین ایجاد و ایجاد سیستم های هواساز خانگی از مدل تبخیری تحت خیس از گونه های کویل سرمایشی و کویل DX بوده و مصرف انرژی ذیل تری به ما اجبار می نماید .

دیدگاهتان را بنویسید