تنها در صورتی میتوان از مزایای دستگاه دو منظوره زنت بهره برداری نمود که قبل از تکمیل طراحی و ساخت واحد ساختمانی مورد استفاده،ویژگیها و پیش نیازهای بکارگیری دستگاه زنت مورد توجه قرار گیرد.
در انتخاب دستگاه زنت،جهت بهره برداری از واحد سرمایشی ،لازمست به این نکته توجه شود که کارکرد دستگاه زنت بر اساس دریافت هوای تازه،و ایجاد تبادل حرارتی تبخیری بین آب و هوا می باشد.بنابراین دستگاه زنت در مناطقی که دارای هوای شرجی و رطوبت بالا نباشند دستگاهی اقتصادی و سودمند می باشد.
لازمست در محل نصب دستگاه زنت،امکان ورود هوای صد در صد تازه وجود داشته باشد.همچنین امکان استفاده از آب شهری جهت تامین آب جبرانی ناشی از تبخیر، در مجاورت دستگاه زنت ضروری می باشد.
با توجه به اینکه در حالت سرمایش،دستگاه زنت بر اساس تخلیه و تعویض هوای خنک به داخل ساختمان،وگردش آن کار می کند،لازمست تعداد تخلیه و تعویض حجم هوا در هر واحد مسکونی حداقل18 بار در ساعت باشد.بنابر این در طراحی و ساخت کانالهای تهویه ، میباید ابعاد سطح مقطع کانال ها با این حجم گذر هوا هماهنگی داشته باشد.
بیشترین ظرفیت سرمایشی در سطح مقطع مساوی دستگاههای زنت، در حالتی استکه دستگاه زنت بصورت ایستاده قرار گیرد.در این حالت بدلیل امکان استفاده از سطح بیشتری از پد های تبخیر،دریافت حداکثرظرفیت سرمایشی از دستگاه زنت میسر می باشد.بنابر این در انتخاب یک دستگاه زنت،اولویت بر استفاده از حالت ایستاده است.
با توجه به اينکه اغلب ، طراحان ساختمان و يا خريداران و حتی سازندگان دستگاه زنت، سعی در هرچه کوچک کردن ابعاد و جايگيری دستگاه زنت دارند، توجه به این نکته لازمست که کوچک کردن ابعاد دستگاه زنت نبايد به قيمت نقصان در ظرفيت لازم شده، و لازمست استانداردهای طراحی از قبيل سطوح لازم جهت تبادل حرارتی و برودتی ،از قبيل پدهای تبخير و کويلهای گرمايشی شود.
در انتخاب دستگاه زنت جهت بهره برداری از بخش گرمایشی ،بهترین وضعيت اجرای کانالهای تهویه،قرار دادن ورودی کانال در همان طبقه می باشد.نصب دستگاه و امتداد کانال تهویه به بام ساختمان،علاوه براینکه موجب اشغال فضای مفید ساختمان،و افت فشار شدید هوای کانال های تهویه می شود،بدلیل دور شدن دستگاه زنت از محل استفاده،امکان استفاده مجدد از هوای گرم داخل ساختمان (هوای برگشت) را از بین برده و موجب تلفات شدید انرژی حرارتی در فصل سرما می شود.همچنین بدلیل دوری دستگاه،لوله کشی آبگرم به کویل دستگاه طولانی و بدلیل افت فشار شدید مسیر آبگرم،عملا استفاده از پکیج آبگرم جهت تغذیه دستگاه زنت مشکل و یا غیر اقتصادی خواهد شد.

با توجه به لزوم چرخش هوای گرم داخل در زمستان،و ورود آن به داخل دستگاه زنت(هوای برگشت)لازمست در اختصاص محل نصب دستگاه،به این نکته توجه ویژه شود که هوای برگشت از سمت آشپزخانه هدایت نشود.در غیر اینصورت هوای مرطوب و بخارات حاوی بوی آشپزخانه پس از ورود به دستگاه زنت،از طریق کانال تهویه،به تمام بخش های ساختمان هدایت می گردد.همچنین ضروری است حتی المقدور از دریافت و هدایت هوا از اطاق های خواب احتراز شود ،زیرا جریان هوای برگشت، در تزاحم با ساکنین قرار میگیرد.
توجه به این نکته ضروری استکه در نصب دستگاه زنت لازمست هدایت هوای برگشت به گونه ای باشد که جریان هوا ، در پایین ترین سطح ساختمان قرار گیرد،زیرا بدلیل چگالی بیشتر،هوای سرد در پایین فضای مورد استفاده می گیرد.
در طراحی و ساخت کانال تهویه ساختمان،بهترین وضعيت ورودی کانال تهویه به ساختمان ،حالتی استکه دریافت هوای دستگاه زنت ،از سقف آن باشد.يک ارتفاع يکسان از دستگاه های زنت ،در حالتی که هوای دستگاه از سقف آن خارج شود، ،بیشترین فضای داخلی جهت نصب ادوات و ملزومات وجود داشته و بنابراین بیشترین ظرفیت سرمایشی و گرمایشی از دستگاه زنت دریافت می شود.ضمن اینکه قیمت دستگاه زنت در هر دو حالت یکسان است و علاوه بر این، سرویس و تعمیرات دستگاه پس از کاربری ساده تر است.
با توجه به اینکه کاربران دستگاه زنت اغلب، راسا به سرویس دستگاه های زنت مبادرت می نمایند، لازمست در انتخاب نوع دستگاه زنت و محل نصب آن ،به سرویس و نگهداری آتی توجه ویژه بعمل آید.دستگاه زنت باید به گونه ای طراحی و نصب شده باشد که سمت دسترسی آن از حداکثر فضای لازم برخوردار بوده و جهت تعمیر و یا سرویس های ادواری،حتی المقدور نیازی به قرار گرفتن سرويسکار در ارتفاع بالا يا خطرناک نباشد.همچنين لازمست هنگام سرويس اجباری،نیازی به دمونتاژ قطعات دیگر نباشد.در این زمینه لازم به یادآوری استکه هنگام نصب ابتدایی دستگاه زنت،معمولا از پرسنل فنی و ماهر و ابزار مناسب استفاده میشود و نصب دستگاه در ارتفاع زیاد و مکان کوچک مقدور است،لیکن ساکنین ساختمان معمولا در هنگام تعمیر یا سرویس های دوره ای به هیچیک دسترسی ندارند.همچنین لازمست قطعات دستگاه زنت از حداکثر سادگی و قابلیت دسترسی برخوردار بوده و امکان تهیه لوازم یدکی آن در مراکزی غیر از کارخانه سازنده مقدور باشد،در غیر اینصورت ممکن است دستگاه زنت در سال های بعد بلا مصرف ، يا استفاده از آن جهت کاربران ، گران یا غیر اقتصادی شود.

با توجه به اینکه دستگاه زنت یک دستگاه دو منظوره می باشد،پس از اتمام فصل سرما ،دستگاه باید جهت استفاده در فصل گرما تغییر کاربری داده شود و بالعکس. بنابراین لزوم و تداوم تغییر کاربری دستگاه در طول فصول مختلف،ضرورت پیش بینی سهولت تغییر کاربری دستگاه زنت توسط خود ساکنین،بدون نیاز به مراجعه مداوم به نیروی متخصص یا ماهر را نمایان می کند.
با توجه به اینکه کارکرد دستگاه زنت در تابستان،بر اساس انجام تبخیر در پدهای تبخیری است،در کاربری سرمایشی دستگاه،جهت جلوگیری از افزایش رطوبت در داخل ساختمان،لازمست امکان تخلیه بخشی از هوای استفاده شده،وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید