برج خنک کن هلر کاربرد وسیعی در نیروگاه های حرارتی تولید برق دارد . درنیروگاه های حرارتی بخار آب وارد توربین شده و توربین را به حرکت در می آورد . توربین نیز سبب چرخش ژنراتور و تولید برق می گردد . بخار خروجی از توربین برای اینکه به سیکل بازگردد باید خنک شده و به سیال آب تبدیل گردد تا دوباره بتواند تبدیل به بخار سوپرهیت شود .

نقش برج خنک کن هلر که از انواع برج های خشک به شمار می آید ، به عنوان دستگاه سرد کننده بخار است . اگر بخار خروجی از توربین مستقیما وارد برج خنک کن گردد برج هلر به عنوان برج مستقیم نامیده می شود ، ولی اگر سیال واسطه ای در کندانسور با بخار تبادل حرارت کرده و سپس آن سیال وارد برج خنک کن خشک هلر شود ، در این صورت آن را برج غیر مستقیم می نامیم .

جهت بهینه سازی برج خنک کن خشک غیر مستقیم هلر نیاز به بررسی و تجزیه تحلیل پارامترهای موثر بر طراحی برج خواهیم داشت . تحلیل پارامترهای محیطی مانند رطوبت هوا و دمای محیط ، وزش باد و ارتفاع از سطح دریا می تواند در بهینه سازی برج خنک کن خشک غیر مستقیم هلر به ما کمک کند . همچنین نحوه آرایش مبدل های حرارتی در داخل برج خنک کن خشک عامل موثری در جهت بهینه سازی برج خنک کن خشک غیر مستقیم هلر می باشد .

از پارامترهای طراحی کارکرد برج خنک کننده غیر از آرایش مبدل ها می توان از زاویه دلتا ها و آرایش برج های خنک کن نام برد . توان تولیدی توربو ژنراتور در برج خنک کننده رابطه مستقیمی با راندمان خواهد داشت و بهینه سازی راندمان ، توان خروجی از ژنراتور ها را افزایش خواهد داد . دمای کارکرد ، رطوبت نسبی کارکرد ، دمای طراحی محیط ، رطوبت نسبی طراحی ، فشار کندانسور و حرارت دفع شده از جمله مسائل مهم در طراحی و بهینه سازی برج های خنک کن خشک هلر هستند .

شرکت تهویه سارآفرین با کارشناسی در زمینه طراحی و بهینه سازی انواع برج های خنک کن در صنعت همگام با تکنولوژی روز ، تولیدات با کیفیت به بازار تهویه مطبوع ارائه نموده است . در نظر گرفتن ظرفیت و پارامترهای طراحی و استفاده از نرم افزارهای موجود و به روز در زمینه طراحی و محاسبات برج های خنک کننده ، از جمله رموز موفقیت شرکت تهویه سارآفرین در خدمت رسانی به مشتریان می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید