چيلر تراكمی

چيلر تراكمی

چيلر

چيلرهاي سارآفرين به صورت مونتاژ كارخانه توليد و داراي راندمان بالا و سرويس و نگهداري آسان مي باشند.

كمپرسورها از نوع scroll يا screw يا رفت و برگشتي مي باشند.

كمپرسورها با استفاد از مبرد R-22 شارژ مي شوند و در صورت انتخاب خريدار از مبردهاي ديگر استفاده مي شود.

اواپراتورها از نوع Shell &Tube با استفاده از پوسته فشار قوي بدون درز و لوله هاي داخلي مسي داراي ستاره پنج پر آلومينيومي جهت توربولاسيون ساخته مي شوند و سپس عايقكاري پوسته انجام مي شود.

تابلو برق با استفاده از ورق ضخيم و رنگ آميزي به روش الكتروستاتيك توليد مي شود و كليدهاي اصلي و رله ها و كنتاكتورها و… از مارك اروپايي غربي مورد انتخاب قرار مي گيرند. همچنين از ترموستات ضد انجماد(Anti Freeze) و نيز كنترل فاز استفاده مي شود.

چيلر ها داراي Crank Case Heater جهت محفظه كارتر روغن كمپرسور مي باشند و ادوات خطوط Suction و Discharge فيلتر دراير و فيلتر ساكشن و شيرهاي برقي و ديگر ادوات از مارك اروپاي غربي انتخاب مي شوند.

Water Cooled Chillers


چیلر تراکمی چیست؟


در چیلر های تراکمی مبرد داخل کندانسور بوسیله آب خنک میشود .در این نوع چیلر، آبی که مبرد داخل کندانسور را خنک میکند خود گرم شده و دیگر قابل استفاده نیست به همین دلیل این آب وارد برج خنک کننده شده، دمایش پائین می آید و دوباره جهت خنک کردن مبرد وارد کندانسور می شود.در مناطقی که درصد رطوبت هوا زیاد باشد چون در برج خنک کننده فرایند انتقال حرارت بر اساس گرمای نهان تبخیر انجام میشود ، برج خنک کننده کارائی نداشته و نمیتوان چیلر آبی استفاده کرد ، همچنین اگر میزان مواد خورنده و رسوب آب زیاد باشد ، چون امکان خورندگی و رسوب گیری و مسدود شدن لوله های داخل کندانسور زیاد است بنابر این امکان استفاده از چیلر آبی وجود ندارد و به ناچار باید چیلر هوائی استفاده کرد.

چيلر تراكمی


در زیر به معرفی اجزاء اصلی چیلرهای آبی می پردازیم :
۱- کمپرسور
۲- کندانسور
۳- شیر انبساط
۴- اواپراتور

سه سیکل در یک چیلر آبی تراکمی وجود دارد:

۱- سیکل مبرد : که در آن مبرد از کمپرسور با فشار زیاد خارج شده و در کندانسور خنک می شود و با گذر از شیر انبساط وارد اواپراتور شده و گرمای آب اواپراتور را جذب کرده و آب اطراف اواپراتور را خنک می نماید و پس از خروج از اواپراتور دوباره به کمپرسور بر می گردد .
۲- سیکل آب برج خنک کننده :که آب خنک شده در برج خنک کن وارد کندانسور شده و مبرد را خنک می کند و دوباره به برج خنک کن بر می گردد .
۳- سیکل آب سرمایش ساختمان :که گرمای داخل ساختمان را وارد اواپراتور کرده و به مبرد موجود در اواپراتور منتقل می نماید و خنک شده و دوباره به ساختمان برمی گردد.
چیلر های تراکمی بنا به نیاز بصورت فریونی و آمونیاکی ساخته می شوند .
بعضی نکات درباره چیلر تراکمی:

اختلاف دمای آب رفت و برگشت از چیلر به برج خنک کننده بایستی 5 درجه باشد.
آب رفت به برج خنک کننده دارای دمای 28 درجه می باشد.
قبل از تزریق گاز بایستی شیر سرویس مربوطه را بست.
هنگام وکیوم کردن چیلر بایستی چیلر را خاموش کرد.

بایستی فشار مکش گاز فریون چیلر تراکمی برابر 45 تا 75 پی اس آی و در دمش برابر 200 تا 260  پی اس آی باشد(با کندانسور آبی).
معمولا لوله بزرگتر لوله مکش یا برگشت بوده و لوله کوچکتر لوله دهش یا رفت می باشد.
در هنگام روغن زدن بایستی چیلر خاموش باشد.
هنگام کارکرد چیلر بایستی تمام شیرهای آن شامل مکش-رانش-مایع باز باشد.
بایستی فشار روغن حداقل 20  پی اس آی بیشتر از فشار مکش باشد.
برای روشن کردن چیلر ابتدا بایستی فن برج خنک کننده را روشن کنیم. سپس پمپ فن کویل و بعد از آن پمپ برج خنک کننده

(COOLING TOWER) را روشن می کنیم.
برای فشار زیاد و تست ازت از گیج قرمز استفاده می شود.
برای فشار کم و هم چنین وکیوم کردن چیلر از گیج آبی اسفاده می شود.
سطح شیشه نشان دهنده مایع مبرد بایستی صاف و بدون حالت کف زدگی باشد.
سطح روغن کمپرسور بین 1/2-1/4 سطح شیشه روغن نما باید تنظیم گردد.
مقدار اسید پیشنهادی برای چیلر ها با هر ظرفیتی 1/5 کیلوگرم می باشد.
فشار وکیوم در کنار دریا 1.29 اینچ جیوه و در شهر تهران برابر 27 اینچ جیوه تنظیم می گردد.

چيلر تراكمی

دیدگاهتان را بنویسید