اصول عملکرد دستگاه برج خنک کننده بر اساس تبخیر سطحی آب و پایین آمدن دمای آب گرم ورودی به وسیله جریان هوای عبوری از داخل برج خنک کن می باشد.دراین پروسه، به نسبت دمای مرطوب محیط، میزان خنک شدن آب گرم تغییر می کند.

چون آب گرم ورودی به طور مستقیم با جریان هوا در ارتباط است قاعدتا آب تبخیر شده و در مقدار آب خروجی کاهش خواهیم داشت. بنابراین می بایست آب جایگزین قطرات تبخیر شده، و نیز آب جبران کننده ای که جایگزین قطرات آب پرتاب شده به بیرون از برج که بر اثر جریان هوا به وجود می آید را محاسبه نمود تا میزان آب خروجی با آب ورودی برج خنک کننده یکسان باشد.

برای محاسبه آب جبرانی برج خنک کننده باید دمای مرطوب محیط و دبی آب ورودی و خروجی برج مشخص شود. میزان و مقدار تعیین شده در محاسبه آب جبرانی برج خنک کننده شامل مجموع آب تبخیر شده از برج و آب پرتاب شده به خارج از برج می گردد.

همچنین میزان تخلیه یا زیرکش آب که در اثر تبخیر دارای رسوب شده است شامل محاسبه آب جبرانی برج خنک کننده فایبر گلاس می گردد. یعنی بعد از کارکرد طولانی مدت دستگاه برج خنک کننده غلظت املاح موجود در آب افزایش یافته و باید این آب از مدار تخلیه گردد و آب با سختی کمتر وارد مدار شده و جایگزین آن شود.
به همین دلیل محاسبه آب جبرانی برج خنک کننده به تخلیه آب یا زیرکش برج هم بستگی دارد. آب جبرانی موجب می گردد غلظت و سختی آب برج خنک کننده کاهش پیدا کند و آب تبخیر شده از برج خنک کننده، جایگزین گردد.

برای محاسبه آب جبرانی برج خنک کننده باید میزان تبخیر آب نیز محاسبه شود. بدین منظور با استفاده از فرمول E=0.0015*R*C که E معرف میزان تبخیر آب بر حسب متر مکعب بوده و R اختلاف دمای آب ورودی و خروجی برج خنک کننده بر حسب درجه سانتیگراد و C دبی آب در گردش بر حسب متر مکعب در ساعت می باشد.

همچنین با اندازه گیری میزان پرتاب قطرات آب از برج خنک کننده عدد دقیقی برای محاسبه آب جبرانی برج خنک کننده بدست خواهیم آورد،که جهت این محاسبه لازمست با سازنده مشورت نمایید.

سایر لینک های سایت:

تعمیرات هواساز خانگی هواساز خانگی هواساز آپارتمانی  برج خنک کننده چیلر مینی چیلر برج خنک کننده بتنی

دیدگاهتان را بنویسید